Meni Zapri

RAZPIS ZA REDNE VOLITVE SVETNIKOV SVETA ZVEZE ŠKIS IN SVETA ŠOLS 2018/19

Upravni odbor Študentskega klub GROŠ sklicuje redne volitve na mesto svetnika sveta zveze ŠKIS in sveta  ŠOLS, ki bodo potekale v torek, 30.10.2018 ob 19.00 v prostorih ŠK GROŠ na Industrijski 1G, 1290 Grosuplje.

KANDIDATI
Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Študentske organizacije lokalne skupnosti.

Volilec svojo volilno pravico uresničuje v tistem ŠOLS, ki deluje v upravni enoti, na področju katere ima študent stalno bivališče, ter katerega član je.

Svetnik Sveta ŠOLS in sveta zveze ŠKIS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

Kandidatura mora vsebovati:
–  ime,
– priimek,
–  rojstne podatke,
–  naslov stalnega bivališča,
–  telefonsko številko,
–  letnik in smer študija,
–  potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
–  navedbo članske številke,
–  podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Obrazec svetnik SOLS
Obrazec svetnik zveza ŠKIS

Vloge za kandidaturo lahko vložite do torka, 16. 10. 2018. Na vlogi naj piše: Kandidatura za mesto svetnika zveze ŠKIS in ŠOLS. Vlogo pošljite na naš naslov (Študentski klub GROŠ, Industrijska 1G, 1290 Grosuplje) priporočeno ali osebno prinesite v klub, ter predajte osebi odgovorni za prevzem – Lovro Trilar.
Več informacij na 040 937 299 (Lovro Trilar)

Grosuplje, 2.10.2018