Meni Zapri

RAZPIS REDNEGA OBČNEGA ZBORA IN REDNIH VOLITEV ŠK GROŠ ZA LETO 2018/2019

Upravni odbor Študentskega klub GROŠ sklicuje redni občni zbor, ki bo potekal v torek, 30.10.2018 ob 19.00 v prostorih ŠK GROŠ na Industrijski 1G, 1290 Grosuplje.

Študentski klub vabi vse člane in tudi ostale zainteresirane, da se udeležijo občnega zbora. Po zaključku uradnega dela bo sledilo druženje.

Dnevni red:
1) Potrditev dnevnega reda
2) Izvolitev predsedstva občnega zbora
3) Finančno in vsebinsko poročilo kluba
4) Sprejetje pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki (GDPR)
5) Predstavitev kandidatov za predsednika in člana upravnega odbora kluba GROŠ
6) Volitve za mesta predsednika in upravnega odbora ŠK GROŠ
7)Predstavitev kandidatov za člana nadzornega odbora, disciplinske komisije in člana dijaškega odbora dijaške sekcije
8) Volitve za mesta nadzornega odbora, disciplinske komisije in člana dijaškega odbora dijaške sekcije
9) Mnenja in predlogi prisotnih članov

Pravico voliti in biti voljen v organe kluba ima polnopravni član kluba, ki ima na dan glasovanja stalno prebivališče v občini Grosuplje, Dobrepolje ali Ivančna Gorica in status študenta, ter je vpisan v Študentki klub GROŠ.

KANDIDATI
Vsak član, ki ima status študenta za študijsko leto 2018/19 in stalno prebivališče v Upravni enoti Grosuplje lahko kandidira na naslednja mesta v organe Študentskega kluba GROŠ:

  • Predsednik Študentskega kluba GROŠ (1 član)
  • Član upravnega odbora ŠK GROŠ (8 članov)
  • Član nadzornega odbora ŠK GROŠ (3 člani)
  • Član disciplinske komisije ŠK GROŠ (3 člani)
  • Član dijaškega odbora dijaške sekcije (3 člani)

Kandidatura mora vsebovati:
-Podpisana izjava o podpori najmanj enega člana kluba, ki ima volilno pravico*,
-Ime in priimek kandidata,
-Datum in kraj rojstva,
-Naslov stalnega prebivališča,
-Navedbo mesta v organu, za katero se kandidat poteguje,
-Kopijo članske izkaznice, ali potrdilo o vpisu v Študentki klub GROŠ,
-Izvirno potrdilo ali kopija potrdila o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
-Predstavitev, ki vsebuje dosedanje aktivnosti na področju študentskega ali mladinskega organiziranja in kratek opis programa kandidata,
-Izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom.
*Kandidata mora predlagati najmanj 1 član kluba, ki ima volilno pravico.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do torka, 23. 10. 2018. Na vlogi naj piše: Kandidatura za organe društva – ne odpiraj. Vlogo pošljite na naš naslov (Študentski klub GROŠ, Industrijska 1G, 1290 Grosuplje) priporočeno ali osebno prinesite v klub, ter predajte osebi odgovorni za prevzem – Lovro Trilar.
Več informacij na 040 937 299 (Lovro Trilar)

Grosuplje, 24.9.2018