Meni Zapri

[PODALJŠANO DO 29.3.2020] Razpis za projekt Groševe mamice in očki 2020

RAZPIS PODALJŠUJEMO DO NEDELJE, 29. marca 2020, ZARADI VARNOSTI VSEH, PRIJAVE SPREJEMAMO TUDI NA neza.androjna@klub-gros.com, DOKUMENTACIJO SKENIRANO POŠLJITE NA OMENJENI E-NASLOV!

V Študentskem klubu GROŠ tudi letos organiziramo sedaj že tradicionalni projekt s socialno vsebino, in sicer gre za projekt Groševe mamice in očki. V sklopu le-tega bomo mladim študentskim družinam podelili bone za otroško trgovino v Grosupljem, popuste pri različnih lokalnih ponudnikih in nekaj praktičnih nagrad.

Na razpis se lahko prijavi mamica ali očka z veljavnim statusom študenta in potrjenim članstvom v Študentskem klubu GROŠ za tekoče študijsko leto (članstvo je treba podaljšati vsako leto). S projektom želimo s finančnega vidika vsaj malo olajšati začetek starševske poti mladim družinicam.

Razpis uradno traja od 8. do 29. marca 2020 in se zaključi s podelitvijo praktičnih darilc. Točne informacije bodo prijavljeni starši prejeli po elektronski pošti.

POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

  1. Prijavljen starš, študent ali študentka (s študentskim statusom in nezaposleni), morajo izpolnjevati pogoje članstva v Študentskem klubu GROŠ za študijsko leto 2019/20 (če še nisi podaljšal-/a članstva za tekoče študijsko leto, nam skupaj s prijavo pošlji še originalno potrdilo o šolanju za študijsko leto 2019/20, izpolnjeno prijavnico in obrazec GDPR (klik);
  • Starš mora imeti stalno prebivališče v občini Grosuplje, Ivančna Gorica ali Videm-Dobrepolje;izredni-/a študent-/ka mora priložiti izjavo, da ni zaposlen-/a oz. da ni iskalec zaposlitve, ki jo pridobi na Zavodu za zaposlovanje;
  • Starš lahko prijavi otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2017 dalje. Ena prijava lahko vsebuje vlogo za enega otroka. V primeru dvojčkov oz. dveh otrok je potrebno poslati dve prijavi. 
  • V primeru, da se oba starša prijavita na razpis, se nagrado izda le enemu izmed njiju. Nagrado namreč podarjamo na posameznega otroka, razen v primeru, da prijavljate dvojčka, v katerem se podari dva bona. V primeru, da prijavljate dva otroka različne starosti, se obravnava samo prijava za mlajšega otroka.

PRIJAVA:

  1. OBRAZEC ZA PRIJAVO NA RAZPIS (klik)
  • K prijavi dodajte tudi kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, ki ga je izdal ginekolog, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda, zadostuje tudi kopija iz materinske knjižice).
  • Prijava mora po priporočeni pošti prispeti najkasneje do nedelje, 29.3.2020, na naslov:

Študentski klub GROŠ Grosuplje
Industrijska cesta 1g
1290 Grosuplje
S pripisom: Groševe mamice in očki 2020

V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Študentski klub GROŠ obravnaval prijave, ki bodo vsebovale vse, z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Študentski klub GROŠ do roka, določenega s tem razpisom. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo prispele do tega roka, ŠK GROŠ žal ne bo mogel obravnavati. Starši, potrudite se pri pisanju same prijave.  

ŠK GROŠ si pridržuje pravico do sprememb, v kolikor se bo izkazalo, da bi bilo to potrebno. V primeru prevelikega števila prijav se upošteva vrstni red prejema prijav (datumsko). Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila nas kontaktirajte po elektronskem naslovu studentski@klub-gros.com ali na telefonskih številkah 041-575-503 (Neža) / 041-885-092 (Mojca).

Ekipa ŠK GROŠ