Meni Zapri

[SPREMEMBA] Razpis rednega občnega zbora in izrednih volitev Študentskega kluba Groš za leto 2019/2020

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19, bo redni občni zbor izpeljan na daljavo, glasovanje bo potekalo preko elektronske pošte, razprava pa bo potekala v soboto, 21. 3. 2020 ob 10.30 preko programa Skype. Glasovanje preko elektronske pošte bo možno do torka, 24. 3. 2020 do 00.00 ure.

VSI ČLANI, KI STE SE OBČNEGA ZBORA ŽELELI UDELEŽITI, BOSTE DODANI V KORESPONDENCO, JAVITE SE PREDSEDNICI NA anamarija.ahlin@klub-gros.com, DO PETKA, 20. 3. 2020 DO 00.00 URE,

Upravni odbor Študentskega klub GROŠ sklicuje redni občni zbor, ki bo potekal v soboto, 21.3.2020 ob 10.00 v prostorih ŠK GROŠ na Industrijski 1G, 1290 Grosuplje.

Študentski klub vabi vse člane in tudi ostale zainteresirane, da se udeležijo občnega zbora. Po zaključku uradnega dela bo sledilo druženje.

Dnevni red:
1) Potrditev dnevnega reda
2) Izvolitev predsedstva občnega zbora
3) Finančno in vsebinsko poročilo kluba
4) Potrditev spremembe statuta in pravilnikov
5) Predstavitev kandidatov za člane dijaške sekcije ŠK GROŠ,
6) Volitve za člane dijaške sekcije ŠK GROŠ,
7) Mnenja in predlogi prisotnih članov

VOLITVE V DIJAŠKO SEKCIJO KLUBA Volitve so prestavljene na prvi možni datum, upoštevane bodo kandidature, ki so prispele do 14. 3. 2020.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do sobote, 14. 3. 2020. Na vlogi naj piše: Kandidatura za organe društva – ne odpiraj. Vlogo pošljite na naš naslov (Študentski klub GROŠ, Industrijska 1G, 1290 Grosuplje) priporočeno ali osebno prinesite v klub, ter predajte osebi odgovorni za prevzem – Anamarija Ahlin.

RAZPIS REDNEGA OBČNEGA ZBORA IN IZREDNIH VOLITEV ŠTUDENTSKEGA KLUBA GROŠ ZA LETO 2019/2020