Meni Zapri

Razpis za projekt Groševe mamice in očki 2021

RAZPIS ZA PROJEKT GROŠEVE MAMICE IN OČKI 2021

V Študentskem klubu GROŠ tudi letos organiziramo sedaj že tradicionalni projekt s socialno vsebino, in sicer gre za projekt Groševe mamice in očki. V sklopu le – tega bomo desetim mladim študentskim družinam podelili bone za otroško trgovino Baby Center in trgovino DM v Grosupljem, in sicer v skupni vrednosti 100€, dodali pa bomo tudi nekaj praktičnih daril.

Na razpis se lahko prijavi mamica ali očka z veljavnim statusom študenta in potrjenim članstvom v Študentskem klubu GROŠ za tekoče študijsko leto (članstvo je potrebno podaljšati vsako leto). S projektom želimo s finančnega vidika vsaj malo olajšati začetek starševske poti mladim družinicam.

Razpis uradno traja od 8. do 21. marca 2021 in se zaključi s podelitvijo bonov in praktičnih darilc (ki vam jih bomo dostavili na dom nekaj dni po zaključku razpisa, seveda z upoštevanjem vseh priporočil NIJZ). Točne informacije bodo prijavljeni starši prejeli po elektronski pošti.

POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

  1. Prijavljen starš, študent ali študentka (s študentskim statusom in nezaposleni), mora izpolnjevati pogoje članstva v Študentskem klubu GROŠ za študijsko leto 2020/21 (če še nisi podaljšal/a članstva za tekoče študijsko leto, nam skupaj s prijavo pošlji še originalno potrdilo o šolanju za šolsko leto 2020/21, izpolnjeno prijavnico (klik);
  2. Starš mora imeti stalno prebivališče v občini Grosuplje, Ivančna Gorica ali Videm-Dobrepolje. Izredni/a študent/ka mora priložiti izjavo, da ni zaposlen/a oz. da ni iskalec zaposlitve, ki jo pridobi na Zavodu za zaposlovanje;
  3. Starš lahko prijavi otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2018 dalje. Ena prijava lahko vsebuje vlogo za enega otroka. V primeru dvojčkov oz. dveh otrok je potrebno poslati dve prijavi.
  4. V primeru, da se oba starša prijavita na razpis, se nagrado izda le enemu izmed njiju. Nagrado namreč podarjamo na posameznega otroka, razen v primeru, da prijavljate dvojčka, v katerem se podari dva bona. V primeru, da prijavljate dva otroka različne starosti, se obravnava samo prijava za mlajšega otroka.

PRIJAVA:

  1. OBRAZEC ZA PRIJAVO NA RAZPIS (klik)
  2. K prijavi dodajte tudi kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, ki ga je izdal ginekolog, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda, zadostuje tudi kopija iz materinske knjižice).
  3. Prijava mora po priporočeni pošti prispeti najkasneje do petka, 19. 3. 2021, na naslov:

Študentski klub GROŠ Grosuplje

Industrijska cesta 1g

1290 Grosuplje

S pripisom: Groševe mamice in očki 2021

Dokumentacijo nam lahko prinesete tudi osebno na uradne ure v Študentski klub GROŠ, Industrijska c. 1g, Grosuplje, najkasneje do petka, 19. 3. 2021. Vso dokumentacijo prinesite v kuverti, na kateri naj piše Groševe mamice in očki 2021.

Glede na trenutne razmere je dokumentacijo mogoče poslati tudi po elektronski pošti in sicer na naslov neza.androjna@klub-gros.com, najkasneje do nedelje, 21. 3. 2021.

V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Študentski klub GROŠ obravnaval prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Študentski klub GROŠ do roka, določenega s tem razpisom. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo prispele do tega roka, ŠK GROŠ žal ne bo mogel obravnavati. Starši, razpisanih je deset mest, zato pohitite in se potrudite pri pisanju same prijave!  

ŠK GROŠ si pridržuje pravico do sprememb, v kolikor se bo izkazalo, da bi bilo to potrebno. V primeru prevelikega števila prijav se upošteva vrstni red prejema prijav (datumsko). Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila nas kontaktirajte po elektronskem naslovu neza.androjna@klub-gros.com ali na telefonskih številkah 041-575-503 (Neža) /040-254-351 (Aleša).

Ekipa ŠK GROŠ