Meni Zapri

Dijaška sekcija ŠK GROŠ obsoja takšno obravnavanje dijakov- Protestniki v Mariboru oglobljeni

Devetega februarja so mariborski dijaki protestirali, da bi dosegli vrnitev v šole, kot smo to storili dijaki drugih šol, s to razliko, da Mariborčani  niso le odklonili udeležbe pri pouku preko spleta, temveč so poleg tega pogumno zakorakali na ulice. Čeprav so se le borili za svojo pravico do kvalitetne izobrazbe, pa so bili nekateri izmed njih denarno kaznovani in pozvani na sodišče. Kazni naj bi se nanašale na kršenje zakonov v sklopu koronakrize, klub temu da so dijaki med seboj vzdrževali primerno razdaljo in nosili maske.

Očitno so bili kaznovani, ker so protestirali saj niso tvegali poslabšanja epidemije, kar pa naj bi bil uraden razlog samega oglabljanja. To je tako le izgovor, ki zakriva dejstvo, da protesti v naši državi očitno niso več dobrodošli ali celo dovoljeni. Rezultati  so  lahko zelo zaskrbljujoči, saj se zaradi posledic, ki so jih utrpeli dijaki, vsak posameznik do neke mere boji morebitne kazni, če bi se želel boriti zase in bi bilo to proti odločitvam vlade. To nedvomno krši temeljno pravico do svobodnega izražanja, spodbuja pa tudi dvome o Sloveniji kot svobodni demokratični državi. 

Poleg tega je (očitno le nekoč bil) temeljni cilj izobraževanja naučiti se kritičnega mišljenja. Zato se kaznovanje mariborskih dijakov zdi precej protislovno. Le-ti so namreč naredili prav to, kritično so ocenili trenutno situacijo, ki je dijake puščala v stiski zaradi izobraževanja od doma, vendar so bili za svoje delovanje kaznovani. Kritično mišljenje torej ni več dobrodošlo? Morali bi slepo slediti vladnim ukrepom, čeprav se nam včasih zdijo škodljivi? Zdi se tako, kajti izobrazba očitno danes v Sloveniji ni prioriteta. Dijaki smo večina šolskega leta preživeli doma (v tako drugačnem okolju smo od pouka odnesli precej manj), študentje pa v takšni situaciji še vedno ostajajo.

Tudi če se drugi z mariborskimi dijaki ne bi strinjali ter bi, tako kot so, upoštevali primerno razdaljo, le-ti ne bi smeli biti kaznovani. Vse kar so si želeli, je bilo namreč odpreti varen dialog o smiselnosti protislovnih ukrepov, saj s pismi tega niso mogli doseči, pač pa so bili ignorirani. 

 »Če pa me vprašate osebno, gre za mlade odrasle ljudi, za katere verjamem, da razumejo in prevzemajo odgovornost. To je prvi korak na poti odraslosti.«, se je na zadevo odzvala ministrica Simona Kustec. Da, tudi prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja je pot k odraslosti. Zdi pa se, da to ne velja za vse; ko je ministrica sama kršila ukrepe, se je sicer javno opravičila, a utrpela ni nobenih posledic. Kako to, da lahko ministrica dijakom pridiga o odgovornosti, če se je v podobni situaciji sama kazni izognila? Še večja težava pa je, da so bili dijaki kaznovani, čeprav so spoštovali vse protikoronske ukrepe; nosili so zaščitne maske, vzdrževali primerno varnostno razdaljo in  tako izkazali svojo odgovornost v trenutni situaciji. Tega ministrica (in mnogi na vodilnih položajih) ni storila. 

Medtem ko so torej mariborski dijaki izkazali vso odgovornost do svoje družbe, naša država ni kazala odgovornosti do nas dijakov. Del poti v odraslost je tudi zavedanje samega sebe in s tem svoje prihodnosti, za katero se moramo boriti. Kaznovanje mariborskih dijakov le-tem  torej ne kaže poti v odraslost, pač pa kaže, kako neodrasla je slovenska družba. Še več, kaznovani so bili ravno dijaki, ki se zavzemajo zase in se zavedajo družbe okoli sebe, tisti  ki se želijo izobraževati, da bodo s svojim znanjem pripomogli k družbenemu razvoju – medtem ko so denimo tisti, ki stojijo v vrstah pred trgovinami za oblačila (kjer je navadno prisotnih vsaj 10 ljudi v zaprtem prostoru), puščeni pri miru.

Sporočilo je torej jasno: Dijaki, naučite se nakupovalnih navad, ustvarjajte prihodek za državo, ne spremljajte tistega, kar se dogaja okoli vas… ker nimate nikakršnega vpliva, bodite pridni. Očitno je to nova pot izobraževanja v Sloveniji, ki pa jo zagovarja ministrica sama.   

Ravnanje, ki so ga utrpeli mariborski dijaki, dijaška sekcija Študentskega kluba GROŠ zato močno obsoja in se pridružuje številnim akademikom in svetu staršev Mariborske gimnazije, ki dijake podpirajo.

Dijaška sekcija ŠK Groš