Meni Zapri

RAZPIS ZA PROJEKT GROŠEVE MAMICE IN OČKI 2018

Na razpis se lahko prijavi mamica ali očka z veljavnim statusom študenta in potrjenim članstvom v Študentskem klubu Groš za tekoče študijsko leto (članstvo je treba podaljšati vsako leto). S projektom želimo s finančnega vidika mladim družinicam vsaj malo olajšati obdobje starševstva.

Razpis uradno traja od 8. marca do 25. marca 2018 in se zaključi s podelitvijo bonov. Točne informacije bodo prijavljeni starši prejeli po elektronski pošti.

 POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS:

 1. Prijavljen starš, študent ali študentka (s študentskim statusom in nezaposleni), morajo izpolnjevati pogoje članstva v Študentskem klubu Groš za študijsko leto 2017/18 (če še nisi podaljšal članstva za tekoče študijsko leto, nam skupaj s prijavo pošlji še originalno potrdilo o šolanju za šolsko leto 2017/18;

v primeru da še nisi član Študentskega kluba Groš, pa nam poleg prijave in originalnega potrdila o šolanju pošlji še izpolnjen vpisni list, ki ga dobiš na sledeči povezavi (link).

 1. Imeti mora stalno prebivališče v občini Grosuplje, Ivančna Gorica ali Videm-Dobrepolje;

– izredni študent mora priložiti izjavo, da ni zaposleni oz. da ni iskalec zaposlitve, ki jo pridobi na Zavodu za zaposlovanje;
 1. Prijavite lahko otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2015 dalje. Ena prijava lahko vsebuje vlogo za enega otroka. V primeru dvojčkov oz. dveh otrok se pošlje dve prijavi.
 1. V primeru da se oba starša prijavita na razpis, se nagrado izda le enemu izmed njiju. Nagrado namreč podarjamo na posameznega otroka. V primeru da prijavljate dvojčka se podari dva bona. V primeru da prijavljate dva otroka različne starosti se obravnava samo prijava za mlajšega otroka.

 

PRIJAVA:

 1. Naj vsebuje kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, izdano od ginekologa, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda, zadostuje tudi kopija iz materinske knjižice).
 1. Mora jasno navajati naslednje podatke:
  • stalno in (morebitno) začasno prebivališče prijavitelja,
  • elektronski naslov in telefonsko številko prijavitelja,
  • starost in ime otroka (oz. predviden datum rojstva).
 1. Mora po priporočeni pošti prispeti najkasneje do srede, 21.3.2018 na naslov:

Študentski klub Groš Grosuplje

Industrijska cesta 1g

1290 Grosuplje

S pripisom: Groševe mamice in očki 2018

 1. Dokumantacijo osebno prinesete na uradne ure v Študentski klub GROŠ, Industrijska c. 1g, Grosuplje najkasneje do srede, 21. 3. 2018. Vso dokumentacijo prinesite v kuverti, na kateri naj piše Groševe mamice in očki 2018.

 

V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Študentski klub Groš obravnaval prijave, ki bodo vsebovale vse, z razpisom in razpisno dokumentacijo, zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Študentski klub Groš do roka, določenega s tem razpisom. Nepopolnih prijav in prijav, ki ne bodo prispele do določenega roka ŠK GROŠ žal ne bo mogel obravnavati. Starši, potrudite se pri pisanju same prijave.

ŠK GROŠ si pridržuje pravico do sprememb, v kolikor se bo izkazalo, da bi bilo to potrebno. V primeru prevelikega števila prijav se upošteva vrstni red prejema prijav (datumsko). Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila nas kontaktiraj na: studentskiklub.gros@gmail.com ali na 040/679-166 (Anamarija).

 

Želimo vam čimveč veselja v tem čudovitem obdobju starševstva!

Ekipa ŠK GROŠ ♥