Meni Zapri

Občni zbor in volitve v organe kluba 2019/20

Upravni odbor Študentskega klub GROŠ sklicuje redni občni zbor, ki bo potekal v soboto, 12.10.2019 ob 10.00 v prostorih ŠK GROŠ na Industrijski 1G, 1290 Grosuplje.

Študentski klub vabi vse člane in tudi ostale zainteresirane, da se udeležijo občnega zbora. Po zaključku uradnega dela bo sledilo druženje.

Dnevni red:
1) Potrditev dnevnega reda
2) Izvolitev predsedstva občnega zbora
3) Finančno in vsebinsko poročilo kluba
4) Potrditev statuta in pravilnikov kluba
5) Predstavitev kandidatov za člana upravnega odbora kluba GROŠ
6) Volitve za mesta predsednika in upravnega odbora ŠK GROŠ,
7) Mnenja in predlogi prisotnih članov

VOLITVE V ORGANE KLUBA

Vloge za kandidaturo lahko vložite do sobote, 5. 10. 2019 oz. 28.9.2019 v kolikor kandidirate na mesto svetnika. Na vlogi naj piše: Kandidatura za organe društva – ne odpiraj. Vlogo pošljite na naš naslov (Študentski klub GROŠ, Industrijska 1G, 1290 Grosuplje) priporočeno ali osebno prinesite v klub, ter predajte osebi odgovorni za prevzem – Lovro Trilar.

Več informacij na 040 679 166 (Anamarija Ahlin)

RAZPIS REDNEGA OBČNEGA ZBORA IN REDNIH VOLITEV ŠTUDENTSKEGA KLUBA GROŠ ZA LETO 2019/2020

RAZPIS ZA REDNE VOLITVE SVETNIKOV SVETA ZVEZE ŠKIS IN SVETA ŠOLS 2019/2020

Grosuplje, 11.9.2019