Meni Zapri

Razpis rednega občnega zbora in rednih volitev Študentskega kluba GROŠ 2022/23

Upravni odbor Študentskega klub GROŠ sklicuje redni občni zbor, ki bo potekal v petek, 28.10.2022 ob 18.00 v prostorih ŠK GROŠ na Industrijski 1G, 1290 Grosuplje.


Študentski klub vabi vse člane in tudi ostale zainteresirane, da se udeležijo občnega zbora. Po zaključku uradnega dela bo sledilo druženje.

Dnevni red:
1) Potrditev dnevnega reda
2) Izvolitev predsedstva občnega zbora
3) Letno poročilo organov kluba
4) Finančni in vsebinski načrt kluba za 2023
5) Potrditev sprememb pravilnikov in statuta
6) Predstavitev kandidatov za člane dijaškega odbora dijaške sekcije ŠK GROŠ
7) Predstavitev kandidatov za člane disciplinske komisije ŠK GROŠ
8) Predstavitev kandidatov za člane nadzornega odbora ŠK GROŠ
9) Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora ŠK GROŠ
10) Predstavitev kandidatov za predsednika ŠK GROŠ
11) Predstavitev kandidatov za svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS
12) Volitve na razpisana mesta
13) Mnenja in predlogi prisotnih članov

RAZPISANA MESTA ZA ORGANE ŠK GROŠ

Vsak član, ki ima status študenta (status dijaka za člane dijaškega odbora dijaške sekcije) za študijsko leto 2022/23 in stalno prebivališče v Upravni enoti Grosuplje lahko kandidira na naslednja mesta v organe Študentskega kluba GROŠ:

  • Član dijaškega odbora dijaške sekcija ŠK GROŠ (3 mesta)
  • Član disciplinske komisije ŠK GROŠ (3 mesta)
  • Član nadzornega odbora ŠK GROŠ (3 mesta)
  • Član upravnega odbora ŠK GROŠ (9 mest)
  • Predsednik ŠK GROŠ (1 mesto)

RAZPISANA MESTA ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS IN SVETNIKA SVETA ŠOLS
Pravico voliti in biti voljen za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS ima vsak študent s
slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto in je hkrati član študentskega kluba, ki ima status Študentske organizacije lokalne skupnosti. 

  • Svetnik Sveta Zveze ŠKIS (1 mesto)
  • Svetnik Sveta ŠOLS (1 mesto)

Kandidatura za mesto svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Kandidatura za mesto svetnika Sveta ŠOLS


Vloge za kandidaturo lahko vložite do vkjučno petka, 21. 10. 2022 (oz. do 14. 10. 2022). Na vlogi naj piše: Kandidatura za organe društva – ne odpiraj (oz. Kandidatura za mesto svetnika zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS – ne odpiraj).


Vlogo pošljite na naš naslov (Študentski klub GROŠ, Industrijska 1G, 1290 Grosuplje) priporočeno ali osebno prinesite v klub, ter predajte osebi odgovorni za prevzem – Anamarija Ahlin.