Meni Zapri

»POLITIKA OD NAS, ZA NAS«: ENA NEDELJA, PET VOLILNIH ODLOČITEV

V nedeljo, 9. 6. 2024 se nam bo na volitvah za poslance Evropskega parlamenta in na treh
referendumih
ponovno ponudila priložnost za politično udejstvovanje in za uveljavitve naše volilne pravice. Pravico imamo, liste kandidatov in referendumska vprašanja so zunaj. Volivci pa pogosto ne vemo, katere institucije in organe sploh obsega EU, kako bo naš glas pripomogel k njenem delovanju, kakšne naloge čakajo izvoljene poslance in kakšne teme na referendumu vlada sploh predlagala. Zato smo za vas pripravili zgoščen nabor informacij, ki bo odgovoril na ta vprašanja.

VRSTE INSTITUCIJ IN ORGANOV EU


Evropska unija je sestavljena iz sedmih glavnih institucij, sedmih organov EU in več kot 30 agencij, razporejenih po vsej uniji. Okoli 60.000 javnih uslužbencev in drugega osebja EU dela in si skupaj prizadeva za obravnavo skupnih interesov EU in njenih 450 milijonov evropskih državljanov. Poleg tega obstaja še dodatnih 20 agencij in organizacij EU, ki
opravljajo posebne pravne funkcije, ter štiri medinstitucionalne službe, ki podpirajo institucije. (1)
Štiri ključne institucije so odgovorne za sprejemanje odločitev, sodelujejo pri usmerjanju politike EU in igrajo različne vloge v zakonodajnem procesu. Mednje spadajo Evropski parlament, Evropski svet (sestavljajo ga voditelji držav in vlad EU), Svet Evropske unije in Evropska komisija (komisarji iz vseh članic EU). Njihovo delo zajema zakonodajne in izvršilne naloge, dopolnjujejo pa jih še tri dodatne institucije EU: Sodišče Evropske unije, Evropska centralna banka in Evropsko računsko sodišče. Te institucije so odgovorne za upravljanje sodnih, finančnih in revizijskih vidikov Evropske unije. (2)

Evropski parlament
Evropski parlament je bil ustanovljen leta 1952. Sestavljajo ga predsednik Evropskega parlamenta (trenutna predsednica je Roberta Metsola) in evropski poslanci. Trenutnih poslanskih sedežev je 705, v prihajajočem mandatu pa bo teh 720. Število evropskih poslancev iz vsake države EU je približno sorazmerno z njenim številom prebivalcev,
najmanj 6 in največ 96. Izvoljeni poslanci se po izvolitvi ne delijo glede na narodnost, temveč na svojo politično usmeritev. Trenutno so združeni v 7 političnih skupin. Po sestavi parlament izvoli še predsednika Evropskega parlamenta in Evropske komisije. (1)

Pristojnosti Evropskega parlamenta

Predstavlja zakonodajno telo Evropske unije. Skupaj s Svetom Evropske unije (sestavljajo ga minstri držav članic) sprejema nove zakone EU na podlagi predlogov Evropske komisije in odloča o mednarodnih sporazumih. Poleg tega obsega tudi proračunske in nadzorne pristojnosti. Skupaj s Svetom Evropske unije odloča o celotnem letnem proračunu EU,pri čemer ima o njem zadnjo besedo. Skrbi tudi za pravilno porabo sredstev iz evropskega proračuna in zagotavlja spoštovanje prava. Ob enem pa ima na voljo vrsto nadzornih pooblastil. Na ta način nadzoruje delo drugih ustanov, predvsem Evropske komisije. Ta predstavlja izvršni organ in varuhinjo pogodb EU. (3)

VOLITVE V EU PARLAMENT

Poslance Evropskega parlamenta volijo državljani iz 27 držav članic Evropske unije na neposrednih volitvah vsakih pet let. Parlament tako predstavlja edini neposredno izvoljeni organ EU. To pomeni, da volivci sami glasujemo za člane, ki nas bodo predstavljali v Evropskem parlamentu (in ne za predstavnike, ki o tem kasneje odločajo namesto nas). Letos bomo glasovali za 9 poslancev. (1)

V Republiki Sloveniji to poteka na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem. Voli lahko vsak polnoletni državljan ali državljanka. Volilni sistem je proporcionalen s preferenčnim glasovanjem, kar volivcem omogoča, da vplivajo ne le na izbiro političnih strank, temveč tudi na izbor posameznih kandidatov. Celotno območje Republike Slovenije je ena volilna enota. Na listi bo največ 9 kandidatov. Volivec lahko glasuje samo za eno listo, na glasovnici pa lahko označi tudi enega kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi na listi, za katero je glasoval (preferenčni glas). Kandidati, ki zberejo več preferenčnih glasov, imajo večje možnosti za izvolitev. (4)

V skladu s proporicalnim volilnim sistemom, naj bi delež glasov volivcev, ki jih lista kandidatov prejme, ustrezal deležu mandatov. Za izračun se uporabi tako imenovani d’Hontov sistem, tako da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila poslancev (v tem primeru 9). Poslanska mesta se dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov. Pri tem imajo prednost kandidati z zadostnim številom preferenčnih glasov, drugače pa so mesta, ki pripadajo posamezni listi zapolnjena glede na vrstni red kandidatov na listi. (5)

V Sloveniji bodo volitve v Evropski parlament potekale v nedeljo, 9. junija 2024. Voliti bo mogoče tudi predčasno, in sicer od torka do vključno četrtka pred volilno nedeljo, torej od 4. do 6. junija 2024 (seznam volišč za predčasno glasovanje najdete tukaj). Izbirali bomo lahko med sledečimi listami kandidatov, za več informacij o njihovih predstavnikih in programu pa kliknite na posamezno stranko.

 1. GIBANJE SVOBODA
 2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
 3. VESNA – ZELENA STRANKA
 4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DESUS IN DOBRA DRŽAVA
 5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
 6. NSi-EU-program2024 (yumpu.com)
 7. LEVICA
 8. ZELENI SLOVENIJE
 9. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
 10. DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
 11. NIČ OD TEGA, STRANKA PRILAGOJENA VSAKEMU, UTEMELJITELJICA NIČODTEGAIZMA, KI ZDRUŽUJE VSE-IZME V ZNANIH IN NEZNANIH DIMENZIJAH STVARSTVA, NAJBOLJŠE, NAJBOLJ USPEŠNE, NAJBOLJ ZELENE, RDEČE, MODRE, ČRNE IN RUMENE STRANKE VSEH ČASOV IN ONKRAJ ČASA, TER ZAČETNICA NIČODTEGAIZMA PO VSEM SVETU«

REFERENDUM

Sočasno pa bo 9. junija 2024, v Republiki Sloveniji z volitvami poslancev v Evropski parlament potekalo tudi referendumsko glasovanje. Referendum je neposredno odločanje volivcev o predlogu zakona, zakonu ali drugem pomembnem vprašanju oziroma političnem predlogu preko glasovanja. Na referendumu lahko glasujejo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.

Glasovanje poteka tako, da volivci obkrožijo ZA ali PROTI za predlagan sklep.
Poznamo referendum o spremembi ustave, o mednarodnih povezavah in posvetovalni referendum. Tokrat nas čaka posvetovalni referendum, ki ga državni zbor razpiše o vprašanjih, ki so širšega pomena za državljane. Izid referenduma ni zavezujoč. Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum na celotnem območju države ali na določenem ožjem območju, kadar vprašanje zadeva samo prebivalce tega ožjega območja. Nedeljski referendum bo potekal na celotnem območju Republike Slovenija. (6)

Referendumi bodo obsegali vprašanja:

 1. »Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?« (več informacij tukaj)
 2. »Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca?«
 3. »Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene?« (več informacij tukaj)
 4. »Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?« (več informacij tukaj) (7)

Tako, zdaj ste opremljeni tudi z vsemi pomembnimi informacijami. Zdaj pa se samo še odpravite na volišče in zastopate demokracijo za katero, so se mnogi pred nami hudo borili.

Erika Dizdarević, ŠK GROŠ

VIRI:
(1) Evropske volitev. Pridobljeno s: https://elections.europa.eu/sl/how-elections-work/.
(2) Evropska unija (uradna stran). »Vrste institucij in organov«. Pridobljeno s: https://european union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and- bodies/types-institutions-and-bodies_sl .
(3) Evropski parlament. »O parlamentu«. Pridobljeno s: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sl/powers-and-procedures.
(4) Državna volilna komisija: »Evropski parlament«. Pridobljeno s: https://www.dvk- rs.si/volitve-in-referendumi/evropski-parlament/.
(5) Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP): člen (2002). Prevzeto s: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO3401 .
(6) Državna volilna komisija: »Reeferendumi«. Prevzeto s: https://www.dvk- rs.si/volitve-in-referendumi/referendumi/.
(7) Portal GOV.SI. Prevzeto s: https://www.gov.si/novice/2024-05-10-izvedba- posvetovalnih-referendumov-9-junij-2024/

Skip to content