Meni Zapri

Občni zbor in redne volitve v organe kluba

Upravni odbor Študentskega klub GROŠ sklicuje redni občni zbor, ki bo potekal v petek, 23.10.2020 ob 18.00 v prostorih ŠK GROŠ na Industrijski 1G, 1290 Grosuplje.

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer bo občni zbor izveden preko aplikacije Zoom, volitve v organe ŠK GROŠ pa preko aplikacije Election Runner. Vse pomembne povezave in navodila bomo objavili na našo spletno stran in na Facebook profil.

Join Zoom Meeting
https://uni-lj-si.zoom.us/j/92806406508
Meeting ID: 928 0640 6508

Ob vstopu v Zoom sestanek, bo potrebna identifikacija s člansko izkaznico ŠK GROŠ za leto 2020/21 in osebnim dokumentom s fotografijo.

Študentski klub vabi vse člane in tudi ostale zainteresirane, da se udeležijo občnega zbora.

Dnevni red:
1) Potrditev dnevnega reda
2) Izvolitev predsedstva občnega zbora
3) Finančni in vsebisnki načrt kluba za 2021
4) Potrditev sprememb pravilnikov
5) Predstavitev kandidatov za člane dijaškega odbora dijaške sekcije ŠK GROŠ
6) Predstavitev kandidatov za člane disciplinske komisije ŠK GROŠ
7) Predstavitev kandidatov za člane nadzornega odbora ŠK GROŠ
8) Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora ŠK GROŠ
9) Predstavitev kandidatov za predsednika ŠK GROŠ
10) Predstavitev kandidatov za Svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
11) Volitve na razpisana mesta
12) Mnenja in predlogi prisotnih članov

Vsak član, ki ima status študenta (status dijaka za člane dijaškega odbora dijaške sekcije) za študijsko leto 2020/21 in stalno prebivališče v Upravni enoti Grosuplje lahko kandidira na naslednja mesta v organe Študentskega kluba GROŠ:

  • Član dijaškega odbora dijaške sekcije ŠK GROŠ (3 mesta)
  • Član disciplinske komisije ŠK GROŠ (3 mesta)
  • Član nadzornega odbora ŠK GROŠ (3 mesta)
  • Član upravnega odbora ŠK GROŠ (9 mest)
  • Predsednik ŠK GROŠ (1 mesto)

Vloge za kandidaturo lahko vložite do petka, 16. 10. 2020 do 23.59. Na vlogi naj piše: Kandidatura za organe društva – ne odpiraj. Vlogo pošljite na naš naslov (Študentski klub GROŠ, Industrijska 1G, 1290 Grosuplje) priporočeno ali osebno prinesite v klub, ter predajte osebi odgovorni za prevzem – Anamarija Ahlin.

RAZPIS REDNEGA OBČNEGA ZBORA IN REDNIH VOLITEV ŠTUDENTSKEGA KLUBA GROŠ ZA LETO 2020/2021

RAZPIS ZA REDNE VOLITVE SVETNIKOV SVETA ZVEZE ŠKIS IN SVETA ŠOLS 2020/2021