Meni Zapri

Srečanje kandidatov za župana občine Grosuplje

V sredo, 14. novembra, smo v Študentskem klubu Groš organizirali soočenje kandidatov za mesto župana v Občini Grosuplje, na katerem sta Dušan Rus in dr. Peter Verlič odgovarjala na vprašanja s področja lokalne mladinske problematike. Srečanje, ki ga je povezoval Jaka Trilar, je bilo odprto za vse zainteresirane občane, ki so na koncu kandidatoma lahko postavili tudi svoja vprašanja.

Občina mladim dodeljuje občinske štipendije. Je dozdajšnja ureditev primerna? Bi jo spremenili?

DUŠAN RUS: Nedvomno je potrebno podpirati izobraževanje mladih, če si želimo njihovega napredka. Prav gotovo ga ni županskega kandidata, ki bi trdil, da mladi prejemate previsoko finančno pomoč. Vsakršna podpora, tako moralna kot finančna, je za vas dobrodošla in jo moramo ceniti.

PETER VERLIČ: Veseli nas, da imate mladi možnost študirati, občina Grosuplje pa vas pri tem podpira s štipendijami, ki jih dodeljujemo po ustaljenih pravilnikih. Zavedamo se, da vam s tem omogočamo dodatna sredstva, ki vam olajšajo študij in udeleževanje pri obštudijskih dejavnostih. In ob tem vam lahko ponosno povem, da bomo v naslednjem mandatu zvišali štipendijski sklad za 30 odstotkov.

Kako se moramo spopasti s stanovanjsko problematiko, ki se bo zaradi množičnega »stanovanjskega turizma« v bližnji Ljubljani predvidoma razširila tudi k nam?

PETER VERLIČ: Stanovanjska politika je predmet spora med državo in občinami in glede tega je treba doseči dogovor in določiti, kdo bo to politiko vodil. Če nam bo država dala pristojnosti na tem področju, bomo mi to sprejeli in mladim zagotovili stanovanja, toda trenutno je to v pristojnosti države. tudi s stanovanjskimi skladi – če nam bo to zakonodaja omogočila. Podpiramo idejo, da bi mladim zagotovili stanovanja preko stanovanjskega sklada.

DUŠAN RUS: Stanovanja so nujno potrebna, če želimo mladim zagotoviti ugodne pogoje za bivanje in izobraževanje. Kar se tiče tozadevne politike – občina je hierarhično podrejena državi in mora izvajati državno politiko. Vendar pa ima občina svoje pristojnosti, ki jih mora izvajati v okviru svojih zmožnosti, ne pa jih zavračati v smislu »tega ne moremo, nismo mi krivi.« Ne morem torej obljubiti stanovanj po nerazumno nizkih cenah, bi pa kot župan maksimalno izkoristil moč, ki jo ima občina na tem področju. Nedvomno bi gradnji stanovanj za mlade dal prednost pred gradnjo križišč.

Trenutna gospodarska situacija je pozitivna, kljub temu pa je med nami skupina trajno nezaposlenih mladih. Kako bi jim občina stopila v bran?

DUŠAN RUS: Na tem področju lahko občina zgolj zagotovi razvoj gospodarstva, ne pa direktnega zaposlovanja, ki je v pristojnosti države. Kot ste poudarili, je danes gospodarstvo v dobrem stanju, tako da si vsak, ki ima voljo do dela, lahko ustvari svoje življenje. Res pa je, da bi morala občina v primeru ponovne recesije odreagirati in pomagati na tem področju. Seveda pa morate biti mladi samoiniciativni in tudi sami prispevati k razvoju občine.

PETER VERLIČ: Strinjam se kolegom Rusom, da občina ne more zagotoviti vseh pogojev za dobro za zagotavljanje zaposlovanja, saj nam država včasih onemogoča razvoj, čemur priča nasprotovanje države našemu načrtu razvoja industrijske cone ob avtocesti. Na področju zaposlovanja smo z ustanovitvijo Medobčinskega razvojnega centra naredili korak naprej, saj smo skupaj z občinama Ivančna Gorica in Trebnje prejeli več kot 20 milijonov evropskih sredstev, s katerimi izvajamo projekte, ki mladim zagotavljajo zaposlitve.

V občinskem svetu, ki je glavni odločevalec pri prostorskem načrtovanju, mladi že imamo nekaj predstavnikov. Kako pa bi poskrbeli za širše vključevanje mladih pri ustvarjanju prostorskega načrta?

DUŠAN RUS: Sam sicer zaenkrat zakonodaje na tem področju ne poznam, vendar mislim, da je potrebno v prostorsko načrtovanje vključiti vse družbene skupine. V kolikor bi sam moderiral občinski svet, bi se potrudil, da pridejo do občinskega sveta, ki potrjuje odločitev, dobro izdelani in usklajeni načrti. Mladi pa se morate vključevati v aktivnosti, ki vodijo do usklajevanja prostorskih načrtov. Mislim, da zgolj en svetnik, ki bi ga dobili mladi, sam ne bi mogel spremeniti ničesar. Da bi bile vaše ideje sprejete na občinskem svetu, je potrebno delati že prej.

PETER VERLIČ: Žal občina pri prostorski politiki deluje po veljavni zakonodaji zgolj kot poštar. Občina lahko sprejme zgolj predloge za spremembe in dopolnitve prostorskih načrtov. Želeli smo si, da bi ljudje imeli čim več zazidljivega prostora. To smo tudi dobili, vendar je te spremembe potrebno uskladiti z različnimi institucijami, na koncu pa soglasje poda šele ministrstvo. Želel bi si, da bi vladajoče stranke bolj zaupale lokalnim upravam in prostorsko zakonodajo prepustile občinam. S tem bi šlo hitreje in ljudje bi lahko imeli več besede. Tudi mi se zavedamo odgovornosti do sebe, okolja in do ljudi. Zakonodaja trenutno preko javnih razgrnitev omogoča sodelovanje javnosti, vendar je udeležba prenizka. Ko pa se pričnejo dela, pa se ustanovijo iniciative, ki nasprotujejo, ko je že prepozno.

Slovenija ima veliko mladinskih centrov, vendar od Ljubljane do Novega mesta ni nobenega. Ali bi bili pripravljeni v sodelovanju s sosednjimi občinami na tem območju ustanoviti mladinski center, ki bi zaposloval koordinatorja mladinskih organizacij.

PETER VERLIČ: Tukaj nam prosim pomagajte. Mi se povezujemo na vse smeri. V smeri dobrih idej se povezujemo z vsemi. Še enkrat poudarjam, namen ustanovitve Groša in teh prostorov (prostori ŠK Groš, op. a.) je bil ravno to, da se tukaj ustvarja to življenje. Težko ena občina napravi več kot to, da omogoči infrastrukturo, ki tukaj tudi je. Vse čestitke, da vsako leto skupaj organiziramo Grosuplje v jeseni in dobro sodelujemo. Najdite dobre prakse, mi pa bomo k njim pristopili. Mi lahko ustanovimo mladinski center, vendar vas ne moremo prisiliti, da boste delali. Mislim, da je to, da danes tukaj sedimo, korak v pravo smer. Mi smo tukaj, da vam pomagamo.

DUŠAN RUS: Sedaj, ko vas mlade poslušam, imam občutek, da so vam vrata odprta, potrebujete pa spodbudo. Tisti, ki imamo mladino tudi doma, opažamo, da se v družbi veliko pogovarjate, ampak ne naredite koraka, ki je potreben, da se kakšno stvar spremeni. Jaz sem se odločil, da, če postanem župan, ustanovim delovno skupino zaposlenih na občini, ki bo zasnovala projekte za mladino in vas tako spodbudila k aktivnejšemu pristopu. Če pa se projektov ne boste udeleževali, pa kaj dosti več ne moremo narediti.

Mladinske organizacije potrebujejo prostore, v katerih bodo delovale. Ali se v občini lahko najde prostor za vsa različna mladinska društva, ki delujejo v občini Grosuplje?

PETER VERLIČ: Če bo prostor rešil mladino, ga bomo našli. Mislim, da je tukaj bolj pomembno, da so ideje. ŠK Groš omenjam zato, ker je prav Groš bil v preteklosti ideja, in zato lahko danes tudi tukaj sedimo. Druga ideja je nastala v političnem prostoru z ustanovitvijo Liste mladih za Grosuplje in mislim, da bo nastala še kakšna ideja, ki bo pripeljala do rešitve. Če bo prišla iniciativa, ki bo dobro artikulirana, bomo stali za njo. Vi ste dober primer. Lahko še vi poskusite združiti mladino, saj imate prostor in ideje. Nemogoče bi bilo, da bi razumel vse mladinske probleme. Srečo imam, da imam doma dva sinova, ki približno povesta, kaj jima je najbolj pomembno. Če jih prav razumem, pravita, da je najbolj pomembna širokopasovna optična povezava. Do sedaj smo uspeli v Grosuplju zagotoviti takšno povezavo 5000 gospodinjstvom. Jaz sem razumel, da je za vas najbolj pomembno, da lahko komunicirate s svetom.

DUŠAN RUS: Jaz mislim, da ni optika tista, ki bi povezala mlade, ampak nekaj nujnega, kar potrebujemo, da lahko delamo in se povezujemo s svetom. Kot župan bi se zavzemal, da se na občini izborijo sredstva, ki bi omogočila aktivnost mladih po krajevnih skupnostih. Zatem pa bo ponovno potrebna iniciativa s strani mladih. Menim, da se prostor znotraj krajevnih skupnosti vedno najde, če le obstaja želja. Verjamem, da je drugje podobno kot na Gatini, kjer je gasilski dom vedno na voljo.

Veliko mladih je razburilo, da so bili od otroškega dispanzerja napoteni direktno k zdravniku na Škofljico ali v Ivančno Gorico. Kako bi občina lahko pristopila k reševanju tega problema?

PETER VERLIČ: Problem zdravstva in zdravnikov ni problem občine. Naša naloga je, da zagotavljamo pogoje, torej infrastrukturo. Zato smo tudi zgradili prizidek zdravstvenega doma. Zdravniki in koncesije pa so popolnoma v pristojnosti države. Tudi če bi želeli plačat zdravnika, ga ne moremo dobiti. Ne gre za to, da bi želel odgovornost prelagati z občine, ampak veste, da je to nacionalni problem, ki ga na žalost občutimo ljudje na lokalni ravni.

DUŠAN RUS: Popolnoma se strinjam, da je zdravstvo državni problem. Vendar je za delo odgovoren direktor. Mislim, da zdravnik ni primeren za direktorja zdravstvenega doma, že tako jih imamo premalo, potem še ti, ki jih imamo, vodijo zdravstvene domove. Zdravnika sicer ne moremo financirati, lahko pa vplivamo na to, kdo bo direktor zdravstvenega doma.

Ali bi medijsko izpostavila ta problem in pozvala državno politiko k reševanju problematike?

PETER VERLIČ: Prosim, naj se krivda ne vali na direktorja zdravstvenega doma, ker ima zvezane roke. Koncesije za zdravnike podeljuje ZZZS. Če bi pomagalo moje protestiranje, bi to tudi naredil. Sem pa bolj na strani tega, da najdemo rešitve.

DUŠAN RUS: Kot župan bi s svojim vplivom poskusil narediti vse, kar je mogoče. V trenutku, ko bi naredil vse, kar je mogoče, pa bi problem predstavil tudi medijem. Vendar mislim, da rešitev ni v tem, ampak v delu.

Certifikat mladim prijazna občina je bil pred kratkem zamrznjen. Ali se bosta kot župana prizadevala, da se certifikat ponovno pridobi?

PETER VERLIČ: Naš slogan je delamo naprej in delamo tudi za certifikat.

DUŠAN RUS: Sicer ne vem, kaj vse je potrebno narediti, vendar, če smo ta certifikat že imeli, je potrebno narediti vse, da ga ponovno pridobimo.

 

Vprašanja iz publike:

Ali bi podprla idejo za znižanje komunalnega prispevka za mlade družine pri gradnji hiše ali druge tovrstne ukrepe?

DUŠAN RUS: Proračun je treba polniti. Ena od teh postavk je tudi komunalni prispevek. Težko je reči, da bi komunalni prispevek za mlade kar ukinili. Lahko pa bi se naredilo nekaj v tej smeri. Treba bi bilo preveriti, kako bi lahko nadomestili izpad prihodkov zaradi znižanja komunalnega prispevka za mlade družine.

PETER VERLIČ: Tukaj se strinjava. Mislim, da, če se ne bi dalo pomagati s komunalnim prispevkom, je na voljo še veliko različnih socialnih politik, s katerimi lahko pomagamo mladim.

Ali bo v novi parkirni hiši omogočeno brezplačno parkiranje za študente z mesečno vozovnico?

PETER VERLIČ: Projekt P+R parkirna hiša je sprejet. Seveda, parkirna hiša bo omogočala brezplačno parkiranje vsem, ki se bodo naprej peljali z avtobusom oziroma vlakom.

Toni Krampelj in Lovro Trilar

Skip to content